Contact us


Project Coordinator

José Antonio Tornero García

Contact:

Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial
José Antonio Tornero García
C/ Colom, 15 E-08222 Terrassa

Phone: +34 93 739 82 66
Fax: +34 93 739 82 72
E-mail: info@modsimtex.eu